Martina

PO-SD obrazac 2023

Što je PO-SD obrazac i koje su obveze obrtnika? Pripremite se na vrijeme i uštedite svoje vrijeme i resurse te prepustite nama papirologiju.

Poticaji za samozapošljavanje 2024.

Poticaji za samozapošljavanje 2024.! Što nas čeka? Dobra vijest je najava HZZ-a kako se ne očekuju veće izmjene u poticajima za samozapošljavanje!

SWOT analiza u poslovnom planu

SWOT analiza se koristi za razumijevanje internih snaga i slabosti, kao i vanjskih prilika i prijetnji. SWOT analiza u planu za samozapošljavanje.

Plan za samozapošljavanje

Izrada i bitni elementi plana za samozapošljavanje. SWOT analiza, procjena prihoda i troškova. Predložak plana za samozapošljavanje

Scroll to Top