Blog

PO-SD obrazac 2023

Što je PO-SD obrazac i koje su obveze obrtnika? Pripremite se na vrijeme i uštedite svoje vrijeme i resurse te prepustite nama papirologiju.

SWOT analiza u poslovnom planu

SWOT analiza se koristi za razumijevanje internih snaga i slabosti, kao i vanjskih prilika i prijetnji. SWOT analiza u planu za samozapošljavanje.

Plan za samozapošljavanje

Izrada i bitni elementi plana za samozapošljavanje. SWOT analiza, procjena prihoda i troškova. Predložak plana za samozapošljavanje

Prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje u 2023

Poslali ste svoj plan za samozapošljavanje te ste umjesto pozitivnog odgovora dobili negativnu ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje. Što učiniti?   Prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje Prigovor na negativno ocjenjen zahtjev za samozapošljavanje mogućnost je prijavitelja za dokazivanje elemenata iz plana za samozapošljavanje te mogućnost dodjeljivanja dodatnih bodova koje povjerenstvo za ocjenjivanje zahtjeva nije …

Prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje u 2023 Pročitajte više

Scroll to Top