Potpore za samozapošljavanje

Osoba traži konzultanta za pisanje poslovnog plana

Kako do potpore za samozapošljavanje i čemu one služe?

Ukoliko ste nezaposleni ili razmišljate o pokretanju vlastitog posla na raspolaganju su vam potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj ovih potpora je pomoći nezaposlenim osobama koje imaju ideju i viziju, koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao ili preuzeti postojeći poslovni subjekt, u pokrivanju inicijalnih troškova poslovanja.

Potpore se dodjeljuju za osnivanje obrta, trgovačkog društva i/ili samostalne djelatnosti.

Minimalni iznos potpore za samozapošljavanjeu 2023. iznosi 7.000,00 EUR, a maksimalni iznos potpore za zapošljavanje u 2023. godini iznosi 15.000,00 EUR. Visina potpore isključivo ovisi o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta. Poslovna djelatnost mora biti u skladu Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Ciljevi ovih mjera jesu pokretanje poslovanja nezaposlenih osoba, poticanje gospodarske aktivnosti u slabije razvijenim područjima RH – Lika, Banovina, Kordun, otoci (slabije razvijena područja RH dobivaju i dodatne bodove prilikom bodovanja plana za samozapošljavanje. Zatim, jedna od mjera se odnosi i na poticanje povratka radno aktivnog stanovništva iz prostora EU te poticanje ulaganja u zelena i digitalna radna mjesta.

Trajanje mjere i trajanje ugovorne obveze – 24 mjeseca.

Detalje te vrste djelatnosti koje su dozvoljene i financirane za ovu vrstu poticaja, pogledajte na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere.hr 

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućnoj djelatnosti poslovnog subjekta, prema NKD 2007 a razvrstano je u sljedeće skupine:

1.Skupina – do 15.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija ( odjeljci 25-33)

(F) građevinarstvo (odjeljci : 41-43)

2.Skupina- do 10.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10-24)

(J) Informacije i komunikacije

3.Skupina – 7.000,00 EUR

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljka 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G)Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala ( svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

 (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

 (P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

 (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR  bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi potpore razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije: ­

  • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u  vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
  • kupnja ili zakup licenciranih IT programa ­
  • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
  • kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Iznimno, podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije mogu ostvariti potporu u iznosu do 15.000,00 EUR  bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju.

 

Od 2022. godine su uvedene i dvije nove mjere – Biram Hrvatsku i Digitalno i zeleno.

  • Biram Hrvatsku – mjera se odnosi na poticanje povratka radno aktivnog stanovništa iz područja Europskog gospodarskog prostora, Švicarske konfederacije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjeverne Irske. Mjerom se potiče otvaranje novih poslovnih subjekata čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustvo koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo. Ciljana skupina su povratnici, hrvatski državljani, neovisno o razini obrazovanja koji su stekli radno iskustvo od 12 mj. unutar razdoblja od 24 mj. u zemljamma EGP.

  • Digitalno i zeleno – mjera se odnosi na radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i pružaju zelene usluge, odnosno bave se okolišno održivom djelatnošću. To su digitalna radna mjesta i poslovi koji zahtijevaju visoko specijalizirane i napredne IKT vještine, poput programiranja, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing, robotika i dr.

Detaljnije informacije o mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete pronaći na sljedećoj internet adresi:
https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/

Ukoliko ste se odlučili za pokretanje vlastitog posla i trebate pomoć u kreiranju poslovnog plana slobodno nas kontaktirajte za informativnu ponudu.

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Scroll to Top