Što je bolje za vaše poslovanje – obrt ili tvrtka?!

Dvije žene odlučuji što je bolje obrt ili tvrtka

Kada se odlučite na samozapošljavanje, jedno od najvažnijih pitanja je otvoriti li obrt ili tvrtku? 

U ovom članku vam pružamo kratki vodič koji će vam pomoći donijeti odluku.

Stručna sprema i vaš plan za samozapošljavanje

U trenutku kada kreću u izradu plana za samozapošljavanje, mnogi se suočavaju sa pitanjem koji NKD odabrati te koju vrstu poslovnog subjekta odabrati za svoju djelatnost. 

 

Slobodne, Vezane i Povlaštene Djelatnosti

U obrtu se razlikuju tri tipa djelatnosti: slobodne, vezane i povlaštene.

  1. Slobodne – djelatnost za koje nije potrebna stručna sprema
  2. Vezane – potreban položen majstorski ispit, osposobljavanje
  3. Povlaštene – potrebna je povlastica nadležnog tijela za tu specifičnu djelatnost

Ipak, ukoliko planirate otvoriti vezani obrt, a ne ispunjavate potrebne uvjete, u mogućnosti ste obavljati tu djelatnost ako na tim poslovima na puno radno vrijeme zaposlite osobu koja udovoljava traženim uvjetima.

 

Ograničenja u trgovačkim društvima

Za razliku od obrta, trgovačka društva ne postavljaju ograničenja u pogledu stručne spreme ili kvalifikacija. 

 

Trošak osnivanja i utjecaj na poslovanje

Ekonomičnost osnivanja obrta

Pri otvaranju obrta, trošak osnivanja je najpovoljniji, a registracija poslovnog subjekta najjednostavnija. U svega par dana od prijave Uredu za gospodarstvo, vi postajete obrtnik. Što se tiče pokretanja tvrtke, ukupni trošak otvaranja d.o.o.-a iznosi oko 560 eura + uplata temeljnog kapitala od 2.500 eura.

 

Odgovornost u poslovanju

Temeljna razlika između ova dva poslovna subjekta leži u odgovornosti za preuzete obveze. Vlasnici trgovačkih društava za svoje obveze odgovaraju samo imovinom koju su unijeli u društvo dok obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom, što može predstavljati rizik u poslovanju.

 

Knjigovodstvo kao temelj uspješnog poslovanja

Knjigovodstvo kod obrtnika ovisi o opsegu djelatnosti i vrsti obrta te prema tome obrtnici mogu voditi jednostavne ili dvojne poslovne knjige.

Obrtnici paušalisti vode samo knjigu prometa iz kojih se vide izdani i naplaćeni računi, obrtnici obveznici poreza na dohodak vode jednostavne poslovne knjige dok obrtnici obveznici poreza na dobit vode dvojno knjigovodstvo isto kao i trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.).

U pravilu, obrtnici paušalisti svoje računovodstvo vode sami, dok u slučaju poslovnih knjiga i dvojnog knjigovodstva ipak trebate profesionalnog knjigovođu, a trošak knjigovodstva ovisi o vrsti i opsegu poslovanja.

Samozaposleni obrtnik isplaćuje mjesečno obvezne doprinose sukladno vrsti obrta, a ukoliko uz obrt radite kod drugog poslodavca, nemate mjesečnu obvezu plaćanja doprinosa već iste plaćate na kraju godine i to samo na ostvareni dohodak.

Trgovačka društva moraju imati jednu zaposlenu osobu i isplaćivati si minimalnu direktorsku plaću te na nju plaćati mjesečni iznos obveznih doprinosa.

Zatvaranje poslovnog subjekta

 

U slučaju prestanka poslovanja poslovnog subjekta, najjednostavnija procedura je u slučaju gašenja obrta. Obrt se ugasi u nekoliko dana, a postojeće obveze i imovina prijelaze na vlasnika obrta koji je dužan platiti porez na dohodak na razliku između vrijednosti imovine i obveza.

U slučaju gašenje tvrtke, postupak je nešto kompliciraniji. Postupak dobrovoljne likvidacije društva traje dok se ne naplate sva potraživanja i podmire sve postojeće obveze. Po završetku procesa podnosi se porezna prijava po kojoj se plaća porez i tek nakon toga imovina se prenosi na osnivača.

 

Bez obzira na koji se tip poslovnog subjekta odlučite, za uspješno poslovanje trebati će vam kvalitetna web i marketinška rješenja. Slobodno nas kontaktirajte za ponudu.

Scroll to Top