Poslovni planovi za samozapošljavanje

Što su to potpore za samozapošljavanje i kako do njih?

Jeste li spremni ostvariti svoj san o vlastitom poslu i postati poduzetnik?

Mi smo ovdje da vam pomognemo u ostvarivanju vašeg cilja! Naš stručni tim pruža vrhunske usluge izrade poslovnih planova za samozapošljavanje, prilagođene vašim potrebama i ciljevima.

Poslovni plan za samozapošljavanje

Slika prikazuje otvoreni laptop i rokovnik na stolu uz šalicu čaja i cvijeće

Ukoliko ste nezaposleni i razmišljate o pokretanju vlastitog posla na raspolaganju su vam potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izrada detaljnog i dobro osmišljenog poslovnog plana ključna je komponenta za uspješan početak vašeg samozapošljavanja.

Bez obzira jeste li već imali ideju ili samo razmišljate o pokretanju vlastitog posla, naš tim će vam pomoći u stvaranju sveobuhvatnog poslovnog plana koji će vam služiti kao temelj za uspjeh.

Naša usluga izrade poslovnih planova obuhvaća stručno vodstvo kroz sve ključne aspekte pokretanja vlastitog posla. Radit ćemo s vama kako bismo razumjeli vašu ideju, te ćemo napravili poslovni plan koji je potpuno prilagođen vama.

Posjedujemo bogato iskustvo u izradi poslovnih planova za samozapošljavanje u različitim industrijskim sektorima, od kozmetičkih salona, aero inženjera, projektanata do fitness centara. Bez obzira jeste li u uslužnom sektoru, trgovini, e-trgovini ili nekoj drugoj industriji, pružit ćemo vam podršku i stručnost koja je potrebna za uspješno samozapošljavanje.

Naši poslovni planovi su  prilagođeni vašim specifičnim potrebama. Obuhvaćaju definiranje ciljnog tržišta i konkurencije, financijske projekcije i još mnogo toga. Svi ovi elementi zajedno čine vaš poslovni plan pouzdanim, pružajući vam sigurnost za uspješan početak vašeg poslovanja.

Vodimo vas kroz cijeli proces, od početne ideje do finaliziranja poslovnog plana, pružajući vam stručno znanje i podršku.

Visina potpore i prihvatljive djelatnosti

Cilj ovih potpora je pomoći nezaposlenim osobama koje imaju viziju i koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao ili preuzeti postojeći poslovni subjekt u pokrivanju inicijalnih troškova poslovanja.

Od 2022. godine uvedene su i potpore koje se dodjeljuju osobama, hrvatskim državljanima, koje se vraćaju u RH iz Europskog gospodarskog prostora, Švicarske konfederacije, Ujedinjenog kraljevstva i Irske ili su se preselili iz razvijenog kraja RH u slabo razvijeni kraj.

Maksimalni iznos potpore za zapošljavanje u 2023. godini iznosi 15.000,00EUR, a visina potpore ovisi o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta.

Poslovna djelatnost mora biti u skladu Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Ciljevi ovih mjera su:

 • Poticanje gospodarske aktivnosti u slabije razvijenim područjima RH – Lika, Banovina, Kordun, otoci (slabije razvijena područja dobivaju više bodova prilikom bodovanja plana)
 • Poticanje povratka radno aktivnog stanovništva iz gospodarskog prostora EU
 • Poticanje ulaganja u zelena i digitalna radna mjesta

Trajanje mjere i trajanje ugovorne obveze – 24 mjeseca

Iznos potpore

Iznos se određuje prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta,  u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Potpore se dodjeljuju za tri skupine djelatnosti:

 • Skupina – do 15.000,00 EUR:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 • Skupina – do 10.000,00EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

 • Skupina do 7.000,00EUR

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

VAŽNO: Iznimno, podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije mogu ostvariti potporu u iznosu do 15.000,00 EUR bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju.

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Djelatnosti za koje se ne može tražiti potpora su:

A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)

(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) – isključivo za potporu za samozapošljavanje zeleno/digitalno

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)

(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)

(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup

78 Djelatnosti zapošljavanja

79 Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti

(S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Nisu dozvoljene sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

Uvjeti koje morate ispunjavati da bi mogli aplicirati za potporu:

 • da ste prijavljeni u evidenciju HZZ-a kao nezaposlena osoba
 • da niste pod blokadom na privatnom računu
 • da niste unazad 24 mj prestali biti vlasnikom poslovnog subjekta ili ugasili isti; da niste bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Također se  pruža mogućnost dobivanja potpora za samozapošljavanje pod mjerama – BIRAM HRVATSKU i DIGITALNO/ZELENO.

 • Biram Hrvatsku – povratak u RH  – poticanje povratka radno aktivnog stanovništa iz područja Europskog gospodarskog prostora, Švicarske konfederacije , Ujedinjenog kraljevstva i Sjeverne Irske. Vezano za otvaranje novih poslovnih subjekata čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustvo koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo ili preseljenje unutar RH
 • Ciljana skupina su povratnici, hrvatski državljani neovisno o razini obrazovanja koji su stekli radno iskustvo od 1 2mj u 24 mj u zemljama EGP
 • Digitalno i zeleno – odnosi se na radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i pružaju zelene usluge odnosno bave se okolišno održivom djelatnošću. Digitalna radna mjesta se odnose na poslove koji zahtjevaju visoko specijalizirane i napredne IKT vještine, to su posebna znanja u područjima: programiranje, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing, robotika i dr.
 •  

Poziv za financiranje potpora je otvoren do 30.09.2023. odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Ne gubite više vrijeme i energiju. Kontaktirajte nas danas kako bismo razgovarali o vašim ciljevima samozapošljavanja i kako bismo vam pružili stručnu podršku u izradi vašeg poslovnog plana. Ostvarite svoje poduzetničke snove i započnite uspješno putovanje kroz samozapošljavanje!

Zanimaju vas usluge? Kontaktirajte nas!

Kontakt
Kontakt

Scroll to Top