Prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje u 2023

Poslali ste svoj plan za samozapošljavanje te ste umjesto pozitivnog odgovora dobili negativnu ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje. Što učiniti?

 

Prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje

Prigovor na negativno ocjenjen zahtjev za samozapošljavanje mogućnost je prijavitelja za dokazivanje elemenata iz plana za samozapošljavanje te mogućnost dodjeljivanja dodatnih bodova koje povjerenstvo za ocjenjivanje zahtjeva nije uzelo u obzir.

 

Što je prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje, u kojem roku se podnosi te način na koji se podnosi

 

Prigovor na negativno ocjenjen zahtjev za samozapošljavanje se dobiva poštom. 

Prigovor predstavlja pravo prijavitelja da nadležnom povjerenstvu izrazi nezadovoljstvo dodijeljenim ocjenama. 

Rok za predaju prigovora je 10 dana od dana dobivanja zahtjeva! Često klijenti misle kako rok teče od datuma navedenom na dokumentu, no u obzir se uzima datum kada ste dobili odluku.

Po kriterijima samozapošljavanja, imate mogućnost slanja dva prigovora na svoj negativno ocjenjen poslovni plan. Prvi prigovor se predaje vlastitom područnom uredu kojem pripadate, dok se drugi prigovor predaje na adresu Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu. Prigovor se predaje poštom, preporučeno ili osobno u ured HZZ-a.

 

Kako napisati prigovor na negativnu ocjenu plana za samozapošljavanje?

Prigovor se piše u formi klasičnog dopisa sa adresom područnog ureda kojem se dostavlja, vašim osobnim podacima. 

U prigovoru je važno navesti Klasu i Urudžbeni broj dokumenta na koji se referirate, a koji je naznačen na obavijesti koju ste zaprimili od Zavoda. 

U samome prigovoru je bitno istaknuti po kojim točkama negativne obavijesti se žalite te detaljno opisati svaku točku. Ono što je bitno jest da je svaka točka prigovora razrađena te da jasno dokažete zašto ste zaslužili veću ocjenu, sukladno navedenim kriterijima ocjenjivanja zahtjeva za samozapošljavanje.

 

Prigovor sastavljate po sljedećim elementima:

  1. Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana
  2. Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti
  3. Prvo poduzetničko iskustvo
  4. Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
  5. Popunjenost i sadržaj poslovnog plana sa priloženim ponudama uz troškovnik
  6. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva
  7. Procjena prihoda i rashoda
  8. Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost)
  9. Inovativnost projekta
  10. Ulaganje u nedostajuće djelatnosti

Ukoliko ste u samome planu za samozapošljavanje propustili staviti neki dokaz koji vam ide u prilog – učinite to sada!

Prigovor pišite jasnim tonom, ljubazno i strukturirano.

 

 

Ocjenjivanje planova za samozapošljavanje u 2023. godini

U 2023. godini, najviše planova je dobilo negativnu ocjenu zbog nedostatka radnog iskustva ili obrazovanja u djelatnosti za koju se tražila potpora.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ima uvid u prijave na HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) te često radna mjesta nisu bila u skladu s onima koje ste prijavili ili ste mislili da ste bili prijavljeni.

Česti problemi s kojima su se klijenti suočavali u 2023. godini su bili: nedostatak formalnog radnog iskustva, prijave na radna mjesta koje su bile nepotpune ili netočne te manjak formalnog obrazovanja  u djelatnosti za koju se tražila potpora, ali i nedokumentiranje datuma radionice za samozapošljavanje i područnog ureda koji je držao radionicu. 

Sukladno tome, u prigovorima je bilo potrebno ispraviti i dokazati sve navedeno te priložiti uz dopis.

Također, vrlo je bitno poznavanje svoga vlastitog tržišta te dokazati održivost i konkurentnost svoje ideje i plana za samozapošljavanje. Potrebno je temeljito obrazložiti svoju ideju te financijsku konstrukciju plana.

 

Rok za ocjenu prigovora

Rok za ocjenu prigovora nije propisan, no s obzirom na obujam zaprimljenim dokumenata u područnom uredu, u praksi on može trajati od 3 dana do 3 tjedna

Zavod provodi mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona, dok je člankom 36. istoga Zakona propisano da uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu istih donosi Upravno vijeće Zavoda. Istim je člankom propisano i da dodjeljivanje potpora za zapošljavanje i obrazovanje u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja nije upravna stvar, stoga se ne provodi upravni postupak, niti se izrađuju rješenja – korištenje mjera iz nadležnosti Zavoda nije pravo poslodavaca ili nezaposlenih osoba kao podnositelja zahtjeva, već mogućnost ako poslodavci i nezaposlene osobe zadovoljavaju sve propisane uvjete.

___________


Ukoliko vam je potrebna izrada prigovora za samozapošljavanje, slobodno ispunite obrazac niže:

[contact-form submit_button_text=’Pošalji’] [contact-field label=’Ime i prezime’ type=’Ime i prezime’ obavezno=’1’/] [contact-field label=’E-mail’ type=’E-mail’ obavezno=’1’/] [contact-field label=’Poruka’ type=’textarea’ obavezno=’1’/] [/contact-form]

 

Scroll to Top